Politica de confidențialitate

EUREST ROM SRL, cu sediul în str. Ilie Șerban, nr. 8B, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5103/2001, CUI RO 13904170 dorește să vă mulțumească pentru faptul că ne sunteți alături, pentru încredere și fidelitate

Relația cu dumneavoastră este extrem de importantă pentru noi, așa încât, viața dumneavoastră privată, interesele dumneavoastră, confidențialitatea tuturor informațiilor pe care le primim de la dumneavoastră (date de contact, date cuprinse în CV-ul dumneavoastră, alte date pe care ni le veți furniza în mod voluntar) ("Date Personale") sunt foarte importante, iar securitatea acestora este o prioritate pentru noi.

Intrucât dorința noastră este ca dumneavoastră să cunoașteți în mod corect și complet modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu website-ul nostru și, întrucât dorim respectarea dispozițiilor legale în materie de protecția datelor cu caracter personal, precum Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR") și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR, vă oferim mai jos informații relevante în acest sens pe care vă rugăm să le analizați cu atenție, iar în măsura în care aveți nevoie de clarificari, vă rugăm să nu ezitați să utilizați datele noastre de contact din secțiunea "Unde ne găsiți" de mai jos pentru a ni le adresa.

Având în vedere specificul activității noastre, vă rugăm să aveți în vedere că nu puteți intra în contact cu noi decât dacă aveți vârsta de 18 ani împliniți.

DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI PERIOADA DE STOCARE

Principiul pe care îl avem în vedere ori de câte ori colectăm și prelucrăm date cu caracter personal ("Datele") este acela al minimizării datelor potrivit căruia se vor colecta și prelucra Datele strict necesare scopului prelucrării, în fiecare situație în parte. În funcție de fiecare situație în parte, Datele dumneavoastră vor fi prelucrate prin mijloace manuale și/sau automate și, în principiu, sunt colectate de la dumneavoastră.

În măsura în care ne furnizați Date ce nu vă aparțin, vă rugăm să vă asigurați că ați obținut în prelabil consimțamantul persoanei ale cărei Date ne sunt furnizate și că ați informat-o despre transmiterea Datelor sale către noi.

De asemenea, în procesul de prelucrare a Datelor dumneavoastră vom respecta întodeauna principiul limitării scopului potrivit căruia Datele nu vor putea fi prelucrate în alte scopuri decât acelea pentru care au fost colectate, urmând ca prelucrarea și stocarea acestora să se realizeze numai pe perioada necesară atingerii scopului, după cum vom detalia mai jos.

  • Contact

Dacă veți intra în contact cu noi prin utilizarea datelor din pagina noastră de "contact" pentru a ne adresa întrebări, solicitări sau pentru orice alt motiv, vom putea prelucra Date despre dumneavoastră precum: nume și prenume, adresa de email și orice date cuprinse în mesajul pe care dumneavoastră în mod liber alegeți să ni-l transmiteți;

Scopul pentru care prelucrăm Datele este acela al derulării comunicărilor cu dumneavoastră, ceea ce va implica oferirea de răspunsuri la întrebările sau la solicitările dumneavoastră, oferirea de suport și îndrumări, în funcție de natura solicitărilor dumneavoastră.

Vă rugăm să nu ne transmiteți mesaje cu conținut ilegal, imoral, defăimator sau discriminatoriu întrucât acestea nu vor fi analizate de către noi decât în măsura în care interesele sau imaginea noastră sau a salariaților noștri ar fi prejudiciate.

Datele vor fi prelucrate doar pentru perioada atingerii scopului comunicării dintre noi, după care acestea vor fi șterse.

  • Locuri de muncă

Aceasta este secțiunea pe care o puteți utiliza pentru a transmite CV-ul dumneavoastră către noi în măsura în care sunteți interesați de un post vacant în cadrul companiei noastre sau dacă doriți să vă includem în baza noastră de date în situația apariției unei poziții ce ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră.

Această secțiune vă permite să încărcați CV-ul, ceea ce va conduce la prelucrarea Datelor cuprinse în CV, dar și a celor ce se vor completa în formularul on-line pe care vi-l punem la dispoziție.

Prin urmare, ori de câte ori ne veți contacta utilizând această secțiune a website-ului nostru, vom prelucra datele solicitate de formularul on-line, respectiv nume și prenume, adresa de email, datele cuprinse în mesajul pe care ni-l transmiteți, precum și datele din CV-ul dumneavoastră și care ar putea furniza, potrivit alegerii dumneavoastră, informații despre: adresă, vârstă sau data nașterii, situație familială, sex, experiență profesională, locuri de muncă anterioare, studii și educație, hobby-uri, preferințe.

Scopul prelucrarii acestor date este acela de a derula procesele de recrutare și selectie și, în măsura în care CV-ul dumneavoastră prezintă interes pentru noi, de a face demersurile necesare încheierii unui contract de muncă.

În ceea ce privește perioada de prelucrare a Datelor, acestea vor fi prelucrate doar până la finalizarea procesului de recrutare, până la momentul la care va veți retrage consimțământul în ceea ce privește această prelucrare, dar nu mai mult de 12 luni de la data primirii acestora.

  • Newsletter

Este secțiunea pe care o puteți utiliza în situația în care doriți să primiți de la noi buletine informative despre activitatea noastră, despre serviciile, produsele, campaniile noastre, despre joburi apărute în cadrul societății noastre ("Newsletters").

Abonarea dumneavoastră la Newletters este opțională, dumneavoastră urmând a avea posibilitatea de a vă dezabona oricând făcând click pe butonul "unsubscribe" din newsletterul primit sau trimițând email la adresa de email contact@eurest.ro.

În măsura în care vă veți abona, vă vom prelucra, prin mijloace automate, Date precum nume și prenume și adresa de email.

Scopul prelucrării este acela de a putea transmite informarile menționate mai sus, urmând ca Datele să fie prelucrate până la manifestarea opțiunii de dezabonare.

În plus față de cele de mai sus, atunci când interacționați cu web-site-ul nostru, vom putea colecta informații referitoare la adresa IP a echipamentului pe care îl folosiți, tipul de browser sau tipul de device pe care îl folosiți, accesări, și care pot fi folosite pentru a vă face experiența de navigare mai bună, pentru a vă recunoaște adresa IP în situația unor viitoare accesări, pentru a analiza performanța website-ului nostru sau chiar în scopuri publicitare, sens în care vă rugăm să citiți politica noastră de cookies.

DESTINATARII DATELOR

În principiu, Datele dumneavoastră nu sunt transmise altor companii decât în măsura în care prelucrarea acestora ar implica servicii pentru care societatea noastră apelează la colaboratori externi, precum: servicii de recrutare, daca CV-ul pe care ni l-ați transmis va intra într-un proces de recrutare derulat prin intermediul unei entități specializate, servicii juridice pentru rezolvarea unor solicitări pe care ni le adresați, furnizori de servicii de transmitere comunicări comerciale automate, autorități ale statului, dacă solicitarea dumneavoastră ar necesita informarea acestora.

În mod incidental ar putea avea acces la Datele dumneavoastră furnizorii noștri de servicii de mentenanță IT. Ne vom asigura în toate cazurile că transmiterea Datelor dumneavoastră către terțe persoane se va face prin implementarea de măsuri tehnice adecvate de securitate a Datelor, precum și prin încheierea de acorduri de confidențialitate.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR

În principiu, temeiul juridic al prelucrării Datelor este consimțământul dumneavoastră acordat prin alegerea dumneavoastră de a ni le furniza, în fiecare situație în parte, respectiv art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

În situația colectării Datelor prin intermediul cookie-urilor necesare funcționării optime a website-ului, asigurării securității Datelor, sau în situația în care Datele vor trebui prelucrate pentru apărarea unor drepturi ale noastre, temeiul juridic este interesul nostru legitim, potrivit art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

CE DREPTURI AVEȚI

Întrucât prelucrăm Date ce vă aparțin, beneficiați de mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

  • (i) de a ne solicita acces la Date (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm Datele ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de Date, dacă Datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;
  • (ii) de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR. Vă rugăm să ne contactați imediat ce Datele pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
  • (iii) de a vă retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afectata legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră;
  • (iv) de a solicita ștergerea Datelor în temeiul art. 17 din GDPR;
  • (v) de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor sau, în măsura în care vă opuneți prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
  • (vi) dacă și în măsura în care vor fi îndeplinite condițiile legale veți avea și dreptul la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 din GDPR.
  • (vii) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact

Vă informăm că în cadrul societății noastre nu există procese decizionale automate care să conducă la crearea de profiluri, cu excepția celor specifice tipurilor de cookies pe care le-am putea utiliza și despre care veți găsi detalii în politica de cookies. Veți avea posibilitatea de a dezactiva aceste tipuri de cookies dacă nu veți dori prelucrearea Datelor în acele scopuri.

Vom încerca, în măsura în care va fi posibil, să procedăm la pseudonimizarea sau anonimizarea Datelor dumneavoastră, astfel încât anumite informații pe care ni le furnizați să nu fie atribuite dumneavoastră.

SECURITATE

Pentru a răspunde cerințelor GDPR, ne dorim ca informațiile pe care dumneavoastră ni le comunicați să fie protejate. De aceea am încercat implementarea măsurilor tehnice și organizatorice pe care le-am apreciat necesare pentru asigurarea securității Datelor dumneavoastră împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, clienții și furnizorii noștri își asumă, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

În ceea ce privește website-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care gazduiesc website-ul nostru, și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

UNDE NE GĂSIȚI

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, pentru transmiterea de orice mesaje, sesizări, ne puteți contacta prin intermediul formularelor de contact sau la adresa sediului nostru pe care o găsiți în pagina "contact". Vă vom răspunde în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră.

COOKIES

După cum vă informăm, folosim diverse cookie-uri pentru îmbunătățirea navigării pe website-ul nostru, dar și pentru promovarea serviciilor noastre. Pentru informații despre tipurile de cookie-uri folosite și alte detalii legate de acestea, vă rugăm să consultați politica noastră de cookies.

This website uses cookies. To accept, please click 'I accept'. For more information, see our cookies policy I accept